Кредитна карта MasterCard YES

Ние Ви предлагаме Кандидатстване Online искане


Много е важно в кой клуб играеш!

Бялата кредитна карта MasterCard YES е банкова карта от най-ново поколение. Тя Ви отваря вратата към КЛУБА на избраните клиенти и автоматично Ви дава достъп до програмата YES на Fibank.

Една карта - много възможности

Револвираща кредитна карта MasterCard YES е банкова карта от ново поколение.
Като притежавате тази карта, Вие автоматично участвате в програмата YES на Първа инвестиционна банка.

Кредитна карта MasterCard YES Ви осигурава:

  • банкова карта за разплащане и карта за лоялност в едно;
  • достъп до всички кампании, в рамките на програмата YES;
  • възможност за извършване на безконтактни плащания чрез опцията PayPass.

Параметри на картата:

валута на сметката

лева, евро, щатски долари

лихвeни условия

 

теглене в брой от банкомат (АТМ)

18.00%*

плащане при търговец чрез ПОС устройство

16.00%*

гратисен период

до 45 календарни дни

обезпечение

без обезпечение**

кредитен лимит

максимален размер до 50 000 лв. или равностойност в евро или щатски долари и се определя по индивидуална оценка на кредитоспособност

срок на валидност

3 години с възможност за автоматично подновяване

такса за издаване

без такса

такса за годишна поддръжка

съгласно Тарифата на Банката

срок за издаване на картата

до 3 работни дни за гр. София и до 5 работни дни за останалата част на страната, след получено телефонно потвърждение от кредитен специалист на Банката

* За договори за новоиздадени кредитни карти след 01.03.2015 г. Подробна информация за лихвените условия по договори за кредитни карти, сключени преди тази дата, можете да намерите в „Лихвен бюлетин на Fibank".

**По преценка на Банката, може да бъде изискано обезпечение.