Кредитна карта MasterCard YES

Ние Ви предлагаме Кандидатстване Online искане

Издаване на кредитна карта MasterCard YES

Първа инвестиционна банка издава кредитна карта MasterCard YES на лоялните си клиенти, по покана на банката и след потвърждение от тяхна страна. Банката е определила като лоялни клиенти физически лица по определени критерии – от колко години са клиенти, активност на ползвани продукти – депозити, дебитни и кредитни карти, кредити и други.

Можете да потвърдите издаването на кредитна карта MasterCard YES по покана на банката или да подадете искане за издаване на такава карта в периода на промоцията по един от следните начини:

След обработване на Вашето искане за кредитна карта MasterCard YES, до 3 работни дни за гр. София и до 5 работни дни за страната, Вие ще получите картата си в предварително избран от Вас клон на ПИБ.