Въпроси и отговори за регистрация в сайта на програмата YES

Защо е необходимо да се регистрирам в сайта на програмата YES?

В сайта на програмата YES можете да намерите информация за начина на събиране и харчене на бонус точки, търговските партьори по програмата, банковите карти които участват в програмата YES, горещи оферти и др.

За да следите колко бонус точки сте натрупали и изхарчили по програмата YES, е необходимо да се регистрирате в сайта. След регистрацията ще можете да виждате информация за извършените покупки по програмата YES в партньорската мрежа с търговски обекти.

Какво е програма за лоялност YES?

Програмата YES е бонусна програма. Всеки път, когато плащате с Вашата кредитна карта MasterCard YES, MasterCard PayPass, Debit MasterCard или Maestro PayPass на ПОС терминални устройства на Fibank, в търговските обекти на участващите в програмата търговци, Вие автоматично натрупвате бонус точки, които можете да ползвате при следващи плащания, за да намалите сумата, която плащате за Вашата покупка. Програмата е напълно автоматизирана и от Вас не се изискват никакви допълнителни усилия. Освен натрупването на бонус точки, чрез програмата YES ще имате възможност да се възползвате и от многобройните допълнителни предложения, предоставени специално за Вас от Fibank и партньорите в програмата YES.

Радостни сме да Ви съобщим, че това е първата програма за лоялност, въвеждана от банка в България.

Как мога да се регистрирам в сайта на програмата YES?

За да се регистрирате в сайта на програмата YES, е необходимо да притежавате банкова карта, издадена от Fibank и да сте направили покупка с нея в търговски обект през последния месец.

При регистрацията в сайта е необходимо да попълните:

  1. своето ЕГН;
  2. последните 4 (четири) цифри от номера на картата, издадена от Fibank, с която сте направили покупката;
  3. авторизационния код на трансакцията за покупка, посочен в бележката от ПОС терминала (6 цифри след AUTH. CODE; AC; АВТ.КОД или друго подобно наименование);
  4. датата на покупка, посочена в бележката от ПОС терминала.

Какво е партньорска мрежа?

Партньорската мрежа включва магазини от различни търговски сфери, като  хранителни вериги, магазини за бяла и черна техника, заведения за бързо хранене, туристически агенции, магазини за дрехи и обувки, телекомуникация и други. Участниците в партньорската мрежа на Fibank са поканени специално от Банката и само в техните търговски обекти можете да се възползвате от програмата YES. Обектите и ПОС терминалите на участниците в партньорската мрежа са обозначени със специалния стикер с логото на програмата YES.

Не съм запазил бележката от последната покупка. Какво да направя?

За да се регистрирате в сайта на програмата YES, е необходимо да направите покупка на ПОС устройство в България или чужбина, с банкова карта, издадена от Fibank.

Информацията за трансакцията, която Ви е необходима при регистрацията в сайта на програмата YES, е отпечатана върху бележката от ПОС устройството.

Само в определени обекти ли ще мога да натрупвам и харча точки?

Да. Ще можете да натрупвате и харчите бонус точки само в обектите от Партньорската мрежа на Fibank. Лесно ще ги разпознаете, тъй като на всеки един от тях е залепен стикер с логото на програмата YES. Вижте списък на търговските обекти, участващи в програмата. Предлагаме Ви да следите редовно уеб сайта, тъй като Fibank непрекъснато привлича нови търговци и така ще бъдете своевременно информирани за новите места за събиране/харчене на точки.

Преди малко направих покупка, но не мога да се регистрирам в сайта.

Необходимо е да изчакате поне 2 часа след извършване на покупката, преди да пристъпите към регистрацията в сайта на програмата YES.

Ако сте правили друга покупка през последния месец и сте запазили бележката, получена от ПОС устройството, можете да се регистрирате в сайта с информацията за тази извършена покупка.

Как натрупвам бонус точките? В какво съотношение?

Бонус точките се натрупват автоматично, когато с вашата карта MasterCard YES, Debit MasterCard, MasterCard PayPass или Maestro PayPass заплащате стоки и услуги на ПОС устройство на Fibank в търговските обекти, участващи в програмата. За всеки похарчени 2 лв. Вие печелите 1 бонус точка. Натрупаните бонус точки се записват в чипа на Вашата карта, а информация за техния брой може да получите още в момента на покупката от бележката, която излиза от ПОС устройството. За натрупаните/усвоени точки можете да се информирате по всяко време от сайта на програмата, след направена регистрация от Ваша страна.

Въвеждам исканите данни за регистрация, но ми излиза грешка.
Уверете се, че правилно попълвате необходимата информация за регистрация. Необходимо е да попълните последните четири цифри от номера на картата, с която сте извършили покупката с авторизационен код и дата, които посочвате във формата за регистрация в сайта на програмата YES.

Как участвам в допълнителните кампании?

Участието в допълнителните кампании става автоматично при извършване на трансакция с вашата карта MasterCard YES, MasterCard PayPass, Debit MasterCard или Maestro PayPass на ПОС устройство на Fibank в търговски обект на наш партньор, който предлага такава допълнителна кампания. Чрез допълнителните кампании, в зависимост от параметрите на конкретната кампания, можете да спечелите различни видове награди - хартиен купон, електронен купон, незабавна отстъпка. Информация за новите кампании и наградните предложения можете да получавате от рекламни материали и брошури в съответния търговски обект, от сайта на програмата и други комуникационни канали. Препоръчваме ви да следите внимателно и бележките, които излизат от ПОС устройството при извършване на покупка, тъй като кратка информация за кампаниите и наградите се отпечатват и върху тях.

Кои карти участват в програмата YES?

В програмата YES участват следните карти:

Кога мога да усвоя точки?

Както натрупването, така и усвояването или харченето на точките става автоматично. Всеки път, когато правите покупка с карта MasterCard YES, MasterCard PayPass, Debit MasterCard или Maestro PayPass в обектите от партньорската мрежа на Fibank, на ПОС устройството излиза броя натрупани бонус точки, които можете да усвоите и съответстващата на тях сума. В този момент Вие трябва да прецените дали да усвоите наличните бонус точки и по този начин да намалите сумата на покупката, която правите или ще пропуснете и ще продължите да натрупвате точки за следваща покупка.

В какво съотношение се усвояват бонус точките?

При усвояване бонус точките получават паричен еквивалент, който е  различен при различните търговски партньори (означени са с различен цвят стикер на програмата YES):

Пограма YES - бонус точки

Примери:

Син стикер: 1 лев = 100 бонус точки
Ако сте натрупали и усвоявате 1 000 бонус точки, сумата на покупката Ви ще бъде намалена с 10 лв.

Зелен стикер: 2 лева = 100 бонус точки
Ако сте натрупали и усвоявате 1 000 бонус точки, сумата на покупката Ви ще бъде намалена с 20 лв.

Лилав стикер: 5 лева = 100 бонус точки
Ако сте натрупали и усвоявате 1 000 бонус точки, сумата на покупката Ви ще бъде намалена с 50 лв.

Има ли краен срок, в който мога да използвам точките?

Бонус точките, които натрупвате, са валидни в рамките на срока на валидност на Вашата карта.

Какво става с точките, ако картата ми е открадната/загубена?

При преиздаване поради изгубване/повреда/кражба по картата се възстановяват записаните в системата на Банката точки/награди към момента на блокиране на картата.

Управител съм на търговски обект, как мога да се включа в програмата YES?

Ако имате инсталиран ПОС терминал на Fibank, то е необходимо да се свържете с:

  • дирекция "Картови разплащания", отдел "Управление и връзки с клиенти" на някой от следните телефони: 02/8171119, 8171153, 8171154, 8171155, 8171152, 8002120, 8002121.

Ако не сте клиент на Fibank, то е необходимо да се свържете с:

  • дирекция "Продажби" на някой от следните телефони: 02/ 8171685, 8171687, 8171656.