Въпроси и отговори за програмата YES

Какво е програма за лоялност YES?

Програмата YES е бонусна програма. Всеки път, когато плащате с Вашата кредитна карта MasterCard YES, MasterCard PayPass, Debit MasterCard или Maestro PayPass на ПОС терминални устройства на Fibank, в търговските обекти на участващите в програмата търговци, Вие автоматично натрупвате бонус точки, които можете да ползвате при следващи плащания, за да намалите сумата, която плащате за Вашата покупка. Програмата е напълно автоматизирана и от Вас не се изискват никакви допълнителни усилия. Освен натрупването на бонус точки, чрез програмата YES ще имате възможност да се възползвате и от многобройните допълнителни предложения, предоставени специално за Вас от Fibank и партньорите в програмата YES.

Радостни сме да Ви съобщим, че това е първата програма за лоялност, въвеждана от банка в България.

Какво е партньорска мрежа?

Партньорската мрежа включва магазини от различни търговски сфери, като  хранителни вериги, магазини за бяла и черна техника, заведения за бързо хранене, туристически агенции, магазини за дрехи и обувки, телекомуникация и други. Участниците в партньорската мрежа на Fibank са поканени специално от Банката и само в техните търговски обекти можете да се възползвате от програмата YES. Обектите и ПОС терминалите на участниците в партньорската мрежа са обозначени със специалния стикер с логото на програмата YES.

Само в определени обекти ли ще мога да натрупвам и харча точки?

Да. Ще можете да натрупвате и харчите бонус точки само в обектите от Партньорската мрежа на Fibank. Лесно ще ги разпознаете, тъй като на всеки един от тях е залепен стикер с логото на програмата YES. Вижте списък на търговските обекти, участващи в програмата. Предлагаме Ви да следите редовно уеб сайта, тъй като Fibank непрекъснато привлича нови търговци и така ще бъдете своевременно информирани за новите места за събиране/харчене на точки.

Как натрупвам бонус точките? В какво съотношение?

Бонус точките се натрупват автоматично, когато с вашата карта MasterCard YES, Debit MasterCard, MasterCard PayPass или Maestro PayPass заплащате стоки и услуги на ПОС устройство на Fibank в търговските обекти, участващи в програмата. За всеки похарчени 2 лв. Вие печелите 1 бонус точка. Натрупаните бонус точки се записват в чипа на Вашата карта, а информация за техния брой може да получите още в момента на покупката от бележката, която излиза от ПОС устройството. За натрупаните/усвоени точки можете да се информирате по всяко време от сайта на програмата, след направена регистрация от Ваша страна.

Как участвам в допълнителните кампании?

Участието в допълнителните кампании става автоматично при извършване на трансакция с вашата карта MasterCard YES, MasterCard PayPass, Debit MasterCard или Maestro PayPass на ПОС устройство на Fibank в търговски обект на наш партньор, който предлага такава допълнителна кампания. Чрез допълнителните кампании, в зависимост от параметрите на конкретната кампания, можете да спечелите различни видове награди - хартиен купон, електронен купон, незабавна отстъпка. Информация за новите кампании и наградните предложения можете да получавате от рекламни материали и брошури в съответния търговски обект, от сайта на програмата и други комуникационни канали. Препоръчваме ви да следите внимателно и бележките, които излизат от ПОС устройството при извършване на покупка, тъй като кратка информация за кампаниите и наградите се отпечатват и върху тях.

Кои карти участват в програмата YES?

В програмата YES участват следните карти:

Кога мога да усвоя точки?

Както натрупването, така и усвояването или харченето на точките става автоматично. Всеки път, когато правите покупка с карта MasterCard YES, MasterCard PayPass, Debit MasterCard или Maestro PayPass в обектите от партньорската мрежа на Fibank, на ПОС устройството излиза броя натрупани бонус точки, които можете да усвоите и съответстващата на тях сума. В този момент Вие трябва да прецените дали да усвоите наличните бонус точки и по този начин да намалите сумата на покупката, която правите или ще пропуснете и ще продължите да натрупвате точки за следваща покупка.

В какво съотношение се усвояват бонус точките?

При усвояване бонус точките получават паричен еквивалент, който е  различен при различните търговски партньори (означени са с различен цвят стикер на програмата YES):

Пограма YES - бонус точки

Примери:

Син стикер: 1 лев = 100 бонус точки
Ако сте натрупали и усвоявате 1 000 бонус точки, сумата на покупката Ви ще бъде намалена с 10 лв.

Зелен стикер: 2 лева = 100 бонус точки
Ако сте натрупали и усвоявате 1 000 бонус точки, сумата на покупката Ви ще бъде намалена с 20 лв.

Лилав стикер: 5 лева = 100 бонус точки
Ако сте натрупали и усвоявате 1 000 бонус точки, сумата на покупката Ви ще бъде намалена с 50 лв.

Има ли краен срок, в който мога да използвам точките?

Бонус точките, които натрупвате, са валидни в рамките на срока на валидност на Вашата карта.

Какво става с точките, ако картата ми е открадната/загубена?

При преиздаване поради изгубване/повреда/кражба по картата се възстановяват записаните в системата на Банката точки/награди към момента на блокиране на картата.

Управител съм на търговски обект, как мога да се включа в програмата YES?

Ако имате инсталиран ПОС терминал на Fibank, то е необходимо да се свържете с:

  • дирекция "Картови разплащания", отдел "Управление и връзки с клиенти" на някой от следните телефони: 02/8171119, 8171153, 8171154, 8171155, 8171152, 8002120, 8002121.

Ако не сте клиент на Fibank, то е необходимо да се свържете с:

  • дирекция "Продажби" на някой от следните телефони: 02/ 8171685, 8171687, 8171656.