Кредитна карта MasterCard PayPass

Ние Ви предлагаме Кандидатстване Online искане

Безконтактни карти с бързина и удобство от ново измерение

MasterCard PayPass е банкова карта от ново поколение, допълнена с иновативната функционалност за безконтактни плащания.

Като притежавате тази карта, Вие автоматично участвате в програмата YES на Първа инвестиционна банка.

Кредитна карта MasterCard PayPass Ви осигурава:

  • достъп до всички начини на плащане и предимства на кредитните карти MasterCard Standard;
  • възможност за извършване на безконтактни плащания;
  • участие в кампаниите на програмата YES.

Параметри на картата:

валута на сметката

лева, евро, щатски долари

лихвeни условия

формира се на база БЛПкк* + надбавка
*БЛПкк - Базов лихвен процент на ПИБ, виж Лихвен бюлетин

гратисен период

до 45 календарни дни

обезпечение

без обезпечение

кредитен лимит

максимален размер до 50 000 лв. или равностойност в евро или щатски долари и се определя по индивидуална оценка на кредитоспособност

срок на валидност

3 години с възможност за автоматично подновяване

такса за издаване

БЕЗПЛАТНО

такса за годишна поддръжка

съгласно Тарифата на Банката

срок за издаване на картата

до 3 работни дни за гр. София и до 5 работни дни за останалата част на страната, след получено телефонно потвърждение от кредитен специалист на Банката

Повече информация за безконтактните кредитни карти MasterCard PayPass можете да получите тук.