Нова справка за търговци, участващи в програма YES

06 април 2011

Нова справка за търговци, участващи в програма YES

Нова справка „Осчетоводени точки YES” вече е достъпна в справочната част на уебсайт yes.fibank.bg. Тя дава информация за всички натрупани/изразходвани точки при даден търговец, които са осчетоводени от ПИБ за избрания период. Справката  дава възможност да се селектира период от време и е достъпна само след предварителна регистрация в уебсайт yes.fibank.bg или Виртуалния Банков Клон.

Онлайн искане за MasterCard YES

онлайн искане за MasterCard YES

Може да подадете онлайн искане за издаване на кредитна карта MasterCard YES, ако сте клиент на Fibank и ползвате поне два продукта на банката.

Онлайн искане за Debit MasterCard

онлайн искане за Debit MasterCard

Може да подадете онлайн искане за издаване на дебитна карта Debit MasterCard.

Онлайн искане за MasterCard PayPass

онлайн искане за MasterCard PayPass

Може да подадете онлайн искане за издаване на кредитна карта MasterCard PayPass.