С картите YES може да се плаща безконтактно

07 декември 2010

Кредитните карти MasterCard YES, които Първа инвестиционна банка издава на лоялните си клиенти, предлагат освен възможността за участие в програмата YES за натрупване и харчене на бонус точки, и друга иновативна функционалност – безконтактно плащане, т.нар. PayPass.

Картодържателите могат да използват кредитната карта MasterCard YES по познатия начин на всички ПОС устройства и банкомати в България и по света. В допълнение, на всяко ПОС устройство, означено с логото PayPass, имат възможност да извършват безконтактни плащания без да поставят картата в ПОС терминалното устройство. Този начин на плащане е удобен при извършване на покупки за малки суми, когато клиентите бързат или не желаят да търсят монети или да изчакват ресто.

Плащането с MasterCard YES на PayPass терминал се извършва като се доближи картата до четящото устройство. Чува се продължителен звуков сигнал, което означава, че плащането е минало успешно. Всяко плащане с MasterCard YES на PayPass терминал на стойност под 50 лв. се осъществи светкавично, без въвеждане на ПИН код. При извършване на безконтактно плащане на стойност над 50 лв. е необходимо да бъде въведен ПИН код.

С въвеждането на тази иновативна технология за разплащания Първа инвестиционна банка отново е първата банка в България, която предоставя на своите клиенти банкови продукти и услуги, отговарящи на съвременните стандарти за модерно банкиране. Освен с кредитна карта MasterCard YES, безконтактни плащания могат да се извършват и с други два нови картови продукта на ПИБ – MasterCard PayPass и Maestro PayPass.

Онлайн искане за MasterCard YES

онлайн искане за MasterCard YES

Може да подадете онлайн искане за издаване на кредитна карта MasterCard YES, ако сте клиент на Fibank и ползвате поне два продукта на банката.

Онлайн искане за Debit MasterCard

онлайн искане за Debit MasterCard

Може да подадете онлайн искане за издаване на дебитна карта Debit MasterCard.

Онлайн искане за MasterCard PayPass

онлайн искане за MasterCard PayPass

Може да подадете онлайн искане за издаване на кредитна карта MasterCard PayPass.