Кредитна карта MasterCard YES

Ние Ви предлагаме Кандидатстване Online искане

Много е важно в кой клуб играеш!

Бялата кредитна карта MasterCard YES е банкова карта от най-ново поколение. Тя Ви отваря вратата към КЛУБА на избраните клиенти и автоматично Ви дава достъп до програмата YES на Fibank.

Една карта - много възможности

Револвираща кредитна карта MasterCard YES е банкова карта от ново поколение.
Като притежавате тази карта, Вие автоматично участвате в програмата YES на Първа инвестиционна банка.

Кредитна карта MasterCard YES Ви осигурава:

  • банкова карта за разплащане и карта за лоялност в едно;
  • достъп до всички кампании, в рамките на програмата YES;
  • възможност за извършване на безконтактни плащания чрез опцията PayPass.

Параметри на картата:

валута на сметката

лева, евро, щатски долари

лихвeни условия

формира се на база БЛПкк* + надбавка
*БЛПкк - Базов лихвен процент за кредитна карта на ПИБ, виж Лихвен бюлетин

теглене в брой от банкомат (АТМ)

20.44% годишна лихва за левове и евро;

20.40% годишна лихва за щатски долари.

плащане при търговец чрез ПОС устройство

18.64% годишна лихва за левове и евро;

18.40% годишна лихва за щатски долари.

гратисен период

до 45 календарни дни

обезпечение

без обезпечение

кредитен лимит

максимален размер до 50 000 лв. или равностойност в евро или щатски долари и се определя по индивидуална оценка на кредитоспособност

срок на валидност

3 години с възможност за автоматично подновяване

такса за издаване

БЕЗПЛАТНО

такса за годишна поддръжка

съгласно Тарифата на Банката

срок за издаване на картата

до 3 работни дни за гр. София и до 5 работни дни за останалата част на страната, след получено телефонно потвърждение от кредитен специалист на Банката